Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Oppsummering

Den nasjonale e-helseporteføljen består nå av 34 aktive tiltak. Et tiltak melder fortsatt rød status – ‘Digitale behandlings- og egenbehandlingsplaner'.

Det er syv nye tiltak. Fem tiltak er ferdigstilt i perioden. Tre tiltak er satt på pause. Ett tiltak er overført fra Helsedirektoratet til Helse- og omsorgsdepartementet.

Det er gledelig at Helse Sør-Øst fortsetter den gode fremdriften med innføring av DIPS Arena, og nå er Vestre Viken HF også konsolidert på plattformen.

Følgende tema er aktuelle fra rapporteringen:

Tiltaket ‘Digitale behandlings- og egenbehandlingsplaner’ mangler finansiering for å videreutvikle løsningen i henhold til funn fra gjennomført utprøving.

Pasientens prøvesvar, er forsinket i forhold til opprinnelige planer. Det foregår utprøving med kvalitetssikringsformål, med manuell innsending av prøveskjemaer, men det er risiko for forsinket oppstart av utprøving for helsehjelp. Videre fremdrift avhenger av at man har funksjonalitet for personvern og tilgangsstyring på plass, i henhold til regelverk.

Utprøving og innføring av Pasientens legemiddelliste har noe forsinket fremdrift. Arbeidet med SFM har hatt fokus på stabilisering, mens flere leverandører er forsinket med sin integrasjon med SFM.

Siste faglige endring: 29. april 2024