Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.3Avhengigheter

Tiltakene har rapportert totalt 85 avhengigheter som må oppfylles for å få gjennomført tiltakene iht. plan. Diagrammet under viser hvordan avhengighetene fordeler seg på kategori og status.

Figur 4 Avhengigheter fordelt på kategori og med status på avhengigheten (gul status: oppfyllelse av avhengighet usikkert, rød: uklart eller helt uvisst når avhengigheten kan oppfylles.

Det er totalt 14 avhengigheter med høy kritikalitet der fremdrift ikke er avklart. Som tidligere er det flest avhengigheter til nasjonale løsninger, men ved denne rapporteringen er det en økning i antall avhengigheter til EPJ leverandører fra 11 ved forrige rapportering til 20.

Avhengigheter til leverandører (EPJ-leverandører og Norsk helsenett) er knyttet til utvikling av nye funksjonaliteter og tilpasninger. Seks tiltak melder behov for utvikling og tilpasning til nasjonale løsninger, eksempelvis Norsk helsenett sin Personvernskomponent (PTS) for Pasientens prøvesvar. Pasientens prøvesvar følges opp i kapittel 4, Aktuelle tema. 

Syv avhengigheter har rapportert høy kritikalitet og rød status. I tabellen under er disse avhengighetene synliggjort.

Figur 5 Tabellen viser avhengigheter med rød status og høy kritikalitet

Tiltak

Eier

Avhengighet til

Frist

Digitale pasient- og samhandlingstjenester i nord

Helse Nord RHF

Norsk helsenett for å få verifisert tjenester i produksjon på Helsenorge.

17.12.2021

Digitale pasient- og samhandlingstjenester i nord

Helse Nord RHF

Tilgang til syntetisk testmiljø og ressurser.

30.06.2021

Digital Førerettsforvaltning

Helse-direktoratet

Kontrakt med flere EPJ-leverandører.

 

Pasientbehandling

Helse Vest RHF

Til DIPS for å lage funksjonalitet for å sette formål og formidle reservasjonsrett, Pasientens prøvesvar

30.06.2024

Pasientbehandling

Helse Vest RHF

Integrasjon mot Norsk Helsenett sin personverns-komponent (PTS), Pasientens prøvesvar

30.06.2024

Pasientbehandling

Helse Vest RHF

Sectra, for funksjonalitet for å automatisk sende kopi av svarrapport til Pasientens prøvesvar

30.06.2024

Pasientbehandling

Helse Vest RHF

DIPS for teknisk løsning for å konsumere dokumenter fra Kjernejournal

30.09.2024

Tiltaket ‘Digital pasient- og samhandlingstjenester’ i nord melder fortsatt avhengighet til Norsk helsenett med høy kritikalitet og rød status. Det er tydeliggjort behov for å kunne verifisere tjenester som er i produksjon på Helsenorge, for å kunne sjekke at tjenestene fungerer etter hensikt. Tiltaket melder også avhengighet med høy kritikalitet og rød status til Helse Nord IKT for tilgang til syntetisk testmiljø og ressurser for å teste ende-til-ende. Les mer om dette i kapittel 4 aktuelle temaer.

Tiltaket ‘Digital Førerettsforvaltning’ er fortsatt avhengig av at flere EPJ-leverandører tilrettelegger for bruk av SMART on FHIR komponent for å kunne bruke Digital førerrettsløsningen. Les mer om rapportering på tiltaket på ehelse.no

Tiltaket ’Pasientbehandling’ i Helse Vest melder fire avhengigheter med høy kritikalitet og rød status. Tre av avhengighetene er relatert til Pasientens prøvesvar og behov for utvikling av ny funksjonalitet hos leverandører og integrasjon mot Norsk Helsenett. Fjerde avhengighet er til EPJ leverandør i forbindelse med konsumering av pasientens journaldokumenter fra kjernejournal. Les mer om Pasientens prøvesvar og Deling av pasientens journaldokumenter i kapittel 4 aktuelle temaer.

Siste faglige endring: 29. april 2024