Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.4Nasjonal e-helsestrategi

Nasjonal e-helsestrategi gir felles retning for digitalisering i helse- og omsorgssektoren. Strategien legger vekt på områder som krever felles prioriteringer, beslutninger og koordinering. Den skal være retningsgivende for sektorens prioriteringer i årene fremover, og være en felles overbygning som aktørene kan koble sine strategier og planer opp mot. Ytterligere informasjon om ny nasjonal e-helsestrategi finnes på ehelse.no.

Status for måloppnåelse for strategien ble behandlet i Rådsmodellen i første kvartal i 2024. Rapportering og planer fremover knyttes mot e-helsestrategien i Veikart for nasjonal e-helsestrategi som er publiserte på ehelse.no. Status på strategien og oppdatert versjon av Veikart for nasjonale e-helsestrategi planlegges behandlet i Rådsmodellen i tredje kvartal.

Nasjonal e-helseportefølje er sentral i oppfølging av tiltak (prosjekter og programmer o.lign.) som beveger helse- og omsorgssektoren i felles retning mot måloppnåelse. Tiltakene i nasjonal e-helseportefølje har oppgitt hvilke strategimål tiltakene understøtter. Flere tiltak støtter mer enn ett strategisk mål, men i figur 6 er det kun hovedmålet til aktive tiltak som vises. Fra figur 6 ser vi at tiltakene i nasjonal portefølje i stor grad er fordelt på mål 1 – 4. Ti tiltak støtter opp under mål 4 og mål 2. Det er noe endring siden forrige rapportering som følge av flere avsluttende og nye tiltak i porteføljen.

Mål 1: 4 tiltak Mål 2: 10 tiltak mål 3: 8 tiltak mål 4: 10 tiltak: mål 5: 1 tiltak
Figur 6 viser hvordan de aktive tiltakene fordeler seg etter de strategiske målene

Siste faglige endring: 29. april 2024