Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4Helsedirektoratets forslag til modeller

Basert på tilbakemeldingene fra aktørene har Helsedirektoratet bearbeidet forslagene til modeller og gått videre med tre hovedmodeller for spesialistgodkjenning og to alternative modeller for overgangsordninger som må utredes videre ved en eventuell utvidelse av spesialistgodkjenningsordningen for sykepleiere. Felles for modell en og to, er at de bygger på en mastergrad. Den tredje modellen er inspirert av legenes spesialistutdanning og foregår utdanningen mens sykepleiere er i arbeid i sykehus og/eller kommune.

I utarbeidelsen av modellene er det sett hen til elementer i AKS-sykepleiernes, legenes og tannlegenes spesialistutdanning samt internasjonale ordninger.

4.1. Forutsetninger for en god spesialistutdanning

4.2. Elementer modellene kan bestå av

4.3. Modell 1: AKS-modellen: Mastergrad = spesialistgodkjenning

4.4. Modell 2: Mastergrad + relevant klinisk yrkeserfaring = spesialistgodkjenning

4.5. Modell 3: Spesialistutdanning SIS (sykepleier i spesialisering)

4.6. Modeller for overgangsordninger

4.7. Oppsummering av aktørenes preferanser til modellene

4.8. Kan det være ulike modeller for ulike sykepleiergrupper?

Siste faglige endring: 16. juni 2023