Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.7. Oppsummering av aktørenes preferanser til modellene

For flere aktører har det vært utfordrende å gi en entydig tilbakemelding på hvilke modeller som bør utredes videre så lenge formålet med spesialistgodkjenning ikke er utredet.

Helsedirektoratets forslag til modeller er utarbeidet etter flere runder med tilbakemeldinger fra aktørene. Tabellen under er ment som en forenklet oversikt over Helsedirektoratets tre hovedmodeller. Den viser ikke nyansene i tilbakemeldingene, men gir en veldig forenklet oversikt over aktørenes preferanser. For utdypende kommentarer fra aktørene henvises det til vedleggene. Det er ikke utarbeidet tilsvarende oversikt over modeller for overgangsordninger.

Tabell 5 Aktørenes tilbakemelding på de ulike modellene

 

AKS-modellen

Mastergrad + klinisk yrkeserfaring

Spesialistutdanning SIS

Merknad

Norsk sykepleierforbund (NSF)

Foretrekkes

 

 

 

KS

 

 

 

For tidlig å vurdere pga. uklart behov

Helse Midt-Norge

Frarådes

Foretrekkes

Frarådes

 

Helse Sør-Øst

 Frarådes

Foretrekkes

Kan utredes videre[18]

Vanskelig å vurdere på grunn av uklart formål

Helse Vest

Frarådes

Kan muligens utredes videre

Kan muligens utredes videre

Ønsker videreutdanning med muligheter for påbygg til mastergrad.

Helse Nord

Frarådes

Foretrekkes

Frarådes

 

UiT

Foretrekkes

 

 

 

Universitetet Sørøst - Norge

 

Foretrekkes

 

 

Høgskulen på Vestlandet

Foretrekkes

 

 

 

OsloMet

Foretrekkes

 

 

 

Lovisenberg diakonale høgskole

 

Foretrekkes

 

 

Universitetet i Agder

Foretrekkes

Kan være aktuell

 

 

Fagforbundet

 

 

 

Bør ikke vektlegge for strenge formelle krav til utdanning.

Norsk psykologforening

Frarådes

 

 

 

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Foretrekkes

Frarådes

Frarådes

 

 

 

Fotnoter

[18] Hvis en videre utredning skulle være aktuelt, vil Helse Sør-Øst RHF ønske å se nærmere på SIS-modellen.

Sist faglig oppdatert: 16. juni 2023