Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.2. Korreksjon for prisvekst

Til korrigering av prisvekst benyttes prisindeks for legemidler og indeks for lønn- og prisvekst i statlige helsetjenester. Prisindeksen[1] for legemidler er hentet fra Statistisk sentralbyrås statistikkbank. Prisindeks for statlige helsetjenester, som benyttes til priskorrigering av kostnadene i spesialisthelsetjenesten, utarbeides av Statistisk sentralbyrå og leveres årlig til Helsedirektoratet. Tabell 4 viser årlig prisvekst og akkumulert prisindeks for legemidler og for spesialisthelsetjenesten.

Tabell 4: Prisindeks for legemidler og for spesialisthelsetjenesten for perioden fra 2008 til 2020. Kilde: Statistisk sentralbyrå.

År

Legemidler

Spesialisthelsetjenesten

Årlig prisvekst Akkumulert indeks Årlig prisvekst Akkumulert indeks

2008

1,8

                            1,296

5,9

                            1,360

2009

3,1

                            1,257

2,4

                            1,328

2010

4,3

                            1,206

2,3

                            1,298

2011

1,4

                            1,189

5,3

                            1,233

2012

2,2

                            1,163

4,4

                            1,182

2013

1,1

                            1,151

3,9

                            1,137

2014

1,9

                            1,129

3,7

                            1,097

2015

1,2

                            1,116

6,2

                            1,033

2016

3,3

                            1,080

-2,3

                            1,058

2017

1,3

                            1,066

1,4

                            1,043

2018

1,1

                            1,055

2,2

                            1,021

2019

2,3

                            1,031

4,3

                            0,979

2020

3,1

                            1,000

-2,1

                            1,000

 

[1] Prisindeks for legemidler: Tabell 03014, undergruppe 06.1.1 Legemidler

Sist faglig oppdatert: 03. desember 2021