Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.1. Datagrunnlag

Kostnader til legemidler i helseforetak er hentet fra Sykehusapotekenes legemiddelstatistikk (SLS-databasen). Grunnlaget er begrenset til human ATC, og det er helseforetakenes innkjøpspris, inklusive eller eksklusive merverdiavgift, som legges til grunn for beregningene. Ettersom SLS-databasen er dynamisk vil korreksjoner medføre at datagrunnlaget kan variere mellom ulike tidspunkt. Datagrunnlaget er tatt ut 15. oktober 2021. Kostnader for spesialisthelsetjenesten er hentet fra SAMDATA.

Sist faglig oppdatert: 03. desember 2021