Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.3. Korreksjon for budsjettstyrking h-reseptordningen

I perioden 2008—2020 har ansvaret for flere legemiddelområder blitt overført fra folketrygden til h-reseptordningen i spesialisthelsetjenesten og dermed økt kostnadsnivået. Kapittel 1.1 viser kostnadsutvikling for h-reseptordningen og legemidler i helseforetak dersom det korrigeres for budsjettoverføringene.

Følgende budsjettoverføringer[1] i perioden 2008 til 2020 korrigeres det for:

  • 258 mill. kroner knyttet til overføring av ansvaret for MS-legemidler i 2008.
  • 300 mill. kroner knyttet til overføring av ansvar for kreftlegemidler i 2014.
  • 1169 mill. kroner til overføring av ansvar for legemidler knyttet til anemi, blodkoagulasjon, hepatitt C, kolonstimulerende midler og veksthormoner i 2016.
  • 730 mill. kroner knyttet til overføring av ansvar for PAH-legemidler per 01.07.2017 og flere kreftlegemidler per 01.05.2017.
  • 1058 mill. kroner knyttet til overføring av ansvar for legemiddelgrupper til behandling av alvorlig astma, mastocytose, HIV, hepatitt B og C i 2018.
  • 1283 mill. kroner knyttet til overføring av ansvar for legemidler til behandling av sjeldne sykdommer og veksthormonforstyrrelser, samt reversering til folketrygden av 145 mill. kroner for legemiddelet Xolair. Netto budsjettstyrking utgjorde 1138 mil kroner i 2019.
  • 265 mill. kroner knyttet til legemidler til behandling av sjeldne tilstander og veksthormonforstyrrelser i 2020 (helårsvirkning av overføringen i 2019).
Tabell 5: Budsjettstyrking h-reseptordningen. Løpende og faste priser inkl. mva. i mill. kroner. Kilde: Statsbudsjettene for årene 2008–2020.

År

Løpende priser

Faste priser

Budsjettoverføring Akkumulert korreksjon Budsjettoverføring Akkumulert korreksjon

2008

258

3806

334

4934

2009

 

3924

 

4934

2010

 

4093

 

4934

2011

 

4150

 

4934

2012

 

4241

 

4934

2013

 

4288

 

4934

2014

300

4069

339

4595

2015

 

4118

 

4595

2016

1169

3085

1263

3333

2017

730

2395

778

2554

2018

1058

1364

1116

1438

2019

1138

257

1173

265

2020

265

 

265

 

 

[1] Budsjettoverføringene er oppgitt inklusive mva. Kilde: Prop. 1 S for aktuelle budsjettår.

Sist faglig oppdatert: 03. desember 2021