Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5. Leger i kommunale helse- og omsorgstjenester

Dette kapittelet beskriver utviklingen i årsverk, både for leger og andre yrkesgrupper, i allmennlegetjenesten. Tallene er basert på KOSTRA-tall og annen statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det innledes med å gi en overordnet oversikt over utviklingen i avtalte legeårsverk i de kommunale helse- og omsorgstjenestene som er basert på telling en bestemt uke i slutten av hvert år. Legevakt og fengsels­helsetjenesten er dessverre ikke er inkludert i dataene som danner grunnlaget for figurene som følger. Helsedirektoratet og SSB har samarbeidet for å framskaffe mer informasjon om kommunenes ressursinnsats knyttet til legevakt gjennom KOSTRA-rapporteringen for 2021 (se kapittel 1.7.2). Resultatene skal gi grunnlag for å vurdere inkludering i den faste rapporteringen.

5.1. Avtalte legeårsverk i kommunene fordelt på avtaleform og KOSTRA-funksjon

5.2. Avtalte legeårsverk i kommunene per innbygger

5.3. Helprivate allmennleger

5.4. Legeårsverk i spesialisthelsetjenesten og i kommunene

5.5. Annet helsepersonell enn leger i allmennlegetjenesten

Sist faglig oppdatert: 19. mai 2022