Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.4. Legeårsverk i spesialisthelsetjenesten og i kommunene

I overkant av 70 prosent av rapporterte legeårsverk til SSB samlet for spesialisthelsetjenesten og kommunale helse og omsorgstjenester er tilknyttet spesialisthelsetjenesten. Dette har vært ganske stabilt de siste sju årene. Siden 2015 har det vært en vekst på ca. 18 prosent både i kommunene i spesialisthelsetjenesten. Av en anslått vekst på 3 623 legeårsverk kom 2 647 i spesialisthelsetjenesten og 976 i kommunenes helse og omsorgstjeneste. Veksttakten i antall avtalte legeårsverk i helsetjenesten samlet avtok noe fra 2020 til 2021. Det kan hende pandemien på ulike måter har påvirket utviklingen de siste to årene. Som i kommunene har antall årsverk målt per 1000 innbyggere også økt litt hvert år i spesialisthelsetjenesten. Rateberegningen tar ikke hensyn til endringer i befolkningssammensetning.   

Figur 5.6. Endring i antall avtalte legeårsverk i spesialisthelsetjenesten sammenholdt med avtalte legeårsverk i kommunale helse og omsorgstjenester. 2015 til 2021.
Figur 5.6. Endring i antall avtalte legeårsverk i spesialisthelsetjenesten sammenholdt med avtalte legeårsverk i kommunale helse og omsorgstjenester. 2015 til 2021.
Kilde: SSB tabell 09547 og tabell 11996 i statistikkbanken
Tabell 5.2. Utvikling i avtalte legeårsverk i spesialisthelsetjenesten sammenholdt med avtalte legeårsverk i kommunale helse og omsorgstjenester*.
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2015-2021

Komm. helse-og omsorgstjeneste

 

Avtalte årsverk*

5 324

5 464

5 698

5 840

5 972

6 193

6 300

 

 

Endring

 

141

234

142

132

220

107

976

Prosentvis endring

 

2,6

4,3

2,5

2,3

3,7

1,7

18,3

Årsverk per 1000

1,02

1,04

1,08

1,1

1,12

1,15

1,16

0,14

Spesialisthelse-tjenesten

Avtalte årsverk***

14 823

15 340

15 854

16 356

16 821

17 278

17 470

 
 

Endring

 

517

514

502

465

457

192

2 647

Prosentvis endring

 

3,4

3,2

3,1

2,8

2,6

1,1

17,9

Årsverk per 1000

2,9

3,0

3,0

3,1

3,2

3,3

3,3

0,37

Totalt

Årsverk

20 147

20 804

21 552

22 196

22 793

23 471

23 770

 

 

Endring

 

657

748

644

597

678

299

3 623

 

Prosentvis endring

 

3,3

3,6

3,0

2,7

3,0

1,3

18,0

*Kilde: SSB Tabell 09547 og tabell 11996 i statistikkbanken. ** Ekskl. næringsdrivende utenfor fastlegeordningen ***Eksklusive lange fravær

Sist faglig oppdatert: 19. mai 2022