Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.3. Helprivate allmennleger

Det er grunn til å tro at tilbud og bruk av helprivate allmennlegetjenester er økende spesielt i de større byene. Per i dag foreligger det ingen god oversikt over denne delen av allmennlegetjenesten, og Helsedirektoratet har derfor ikke forutsetninger for å beskrive hvilken innvirkning helprivate allmennleger har på tilgjengeligheten og arbeidsbelastningen til kommunale allmennleger. Vi har heller ingen kunnskap om kvaliteten i denne tjenesten.

Det vil i det videre være nyttig å følge med på hvordan den kommunale og den helprivate allmennlegetjenesten påvirker hverandre, og hvilke likheter og ulikheter disse tjenestene har som får betydning for innbyggerne. Hvor og hvordan data kan innhentes for å følge med på denne delen av tjenesten har det hittil ikke vært gjort noen vurdering av. Det vil kunne være et fremtidig utrednings- og utviklingsområde.

Sist faglig oppdatert: 19. mai 2022