Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4Utvalgte analyser

I dette kapittelet presenteres noen utvalgte analyser om det samlede behovet for tannbehandling, sted for tannbehandling og type tannbehandlingsbehov. Det er ikke forsøkt å avdekke kausale sammenhenger ettersom kartleggingen ikke er en vitenskapelig undersøkelse hvor metodevalg og fremgangsmetode har som formål å avdekke kausale effekter. Eventuelle sammenhenger avdekket i analysene kan derfor være kausale og/eller spuriøse sammenhenger, men dette kan vi ikke skille mellom. Avslutningsvis er det gjort en sammenligning av hjertepasienter på Haukeland universitetssykehus og St.Olavs Hospital.

4.1. Nærmere om samlet behov for tannbehandling

4.2. Nærmere om hvor tannbehandlingen utføres

4.3. Nærmere om type behov for tannbehandling

4.4. Hjertepasienter på HUS og StOlav


PWC

Kartleggingen er foretatt av PwC på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Siste faglige endring: 04. oktober 2021