Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3Resultater fra kartleggingen

I dette kapittelet presenteres resultatene fra kartleggingen. Først gjennomgås avgrensninger i analysegrunnlaget og deretter resultatene. Det er delt mellom karakteristikker ved utvalget og spørsmål knyttet til behovet for behandling i munnhulen.  Enkelte av resultatene er presentert i vedlegg A-C, og utvalgte analyser av datamateriale er presentert i kapittel 4.

3.1. Avgrensninger i utvalget

3.2. Karakteristikker ved utvalget

3.3. Behov for behandling i munnhulen


PWC

Kartleggingen er foretatt av PwC på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Siste faglige endring: 04. oktober 2021