Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.1Avgrensninger i utvalget

I kartleggingen ble det totalt samlet inn data fra 2664 pasienter på alle sykehusene. Som følge av begrensninger i muligheten til å undersøke pasientene i tannlegestol eller sykehusseng, samt feilregistreringer og manglende registreringer i sentrale variabler, ble utvalget redusert til 1996 pasienter, jf. tabell 1.

Tabell 1 Utvalgsstørrelse

Utvalg Antall
Pasienter kartlagt totalt 2664
Ikke registrert kjønn, alder og grunndiagnose ved innleggelse/undersøkelse 142
Ikke registrert forsøkssykehus eller feilregistrert tidspunkt for kartlegging 93
Ikke registrert undersøkelsestype 51
Ikke undersøkt eller kun foretatt klinisk inspeksjon
464
Totalt antall pasienter i utvalget 1996

For pasientene som ikke ble undersøkt i tannlegestol eller sykehusseng, eller kun fikk gjennomført en kort klinisk inspeksjon, er hovedårsakene til dette at de var for syke, at de ikke ønsket, at det ikke var mulig å foreta undersøkelse pga. annen behandling og risiko for smitte, jf. figur 2.

oral figur 2.JPG
Figur 2 Årsaker til at pasienter ikke ble undersøkt1
N=464 pasienter.

I tillegg til de nevnte feil-/manglende registreringene i sentrale variabler, foreligger det sporadiske feil - /manglende registreringer i andre mindre sentrale variabler. Siden disse foreligger sporadisk i datamateriale er pasientene som er omfattet inkludert i hovedutvalget, men ekskludert når resultatene fra de aktuelle variablene er fremstilt. Utvalgsstørrelsen til hver variabel er angitt i figurene og tabellene.

Siste faglige endring: 04. oktober 2021