Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.3Nærmere om type behov for tannbehandling

Kartleggingen viser at det er behov for ulike typer tannbehandling blant pasientene, jf. figur 14.4 Det odontologiske personellet har vurdert at om lag halvparten av pasientene i utvalget har behov for hygieneinstruksjon og profylaktiske tiltak, samt scaling og puss , mens i overkant av ⅓ av pasientene har behov for infeksjonsforebyggende behandling. For å utforske dette nærmere har vi sett behovet fordelt på grunndiagnose og alderen til pasientene.

4 I kartleggingsskjemaet var mulig å krysse av for flere typer behandlinger.

Grunndiagnoser

Tabell 3 viser de ulike behovene for tannbehandling fordelt på grunndiagnosene. For bortimot alle diagnosegruppene er hygieneinstruksjon og profylaktiske tiltak, samt scaling og puss , behandlingene pasientene har størst behov for. Pasienter med grunndiagnose i kapittel II (svulster) skiller seg ut med et markant større behov for infeksjonsforebyggende tiltak , munnstell og lindrende behandling i munnhulen enn pasientene fra de andre diagnosegruppene. Tilsvarende skiller pasienter med grunndiagnose V (psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser) seg ut ved at de har markant større behov for konserverende behandling og implantatbehandling. For pasienter med grunndiagnose X (sykdommer i åndedrettssystemet) er derimot behovet for protetikk ekskl. implantat og periodontal behandling større enn for de andre pasientgruppene.

oral tabell 3.JPG
Tabell 3 Type behov for tannbehandling fordelt på grunndiagnose
Diagnosegruppene er som følger: Kapittel II er «Svulster», kapittel V er «Psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser», kapittel VI er «Sykdommer i nervesystemet», kapittel «IX» er «Sykdommer i sirkulasjonssystemet», kapittel X er «Sykdommer i åndedrettssystemet», kapittel XI er «Sykdommer i fordøyelsessystemet», kapittel XVII er «Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik» og kapittel XVIII er «Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted».

Aldersgrupper

Tabell 4 viser de ulike behovene for tannbehandling fordelt på aldersgruppene barn (0-18 år), voksne (19-69 år) og eldre (70-90+  år) pasienter. Resultatene viser at alle aldersgruppene har desidert størst behov for hygieneinstruksjon og profylaktiske tiltak. Behovet for scaling og puss er like høyt som hygieneinstruksjon og profylaktiske tiltak hos voksne og eldre pasienter, men betydelig lavere hos barn. For de resterende behandlingstypene er behovet for behandling blant barn lavere enn for voksne og eldre pasienter.

oral tabell 4.JPG
Tabell 4 Type behov for tannbehandling fordelt på aldersgrupper Barn (0-18 år)

 

Siste faglige endring: 04. oktober 2021