Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7Forløp i utvalgte pasientgrupper

I dette kapittelet ser vi nærmere på bruk av tjenester etter utskrivning fra døgnbehandling i to undergrupper av pasientutvalget; pasienter med samtidig ruslidelse og pasienter underlagt tvang psykisk helsevern.  Dette er pasienter med store og komplekse behov som krever særlig tilrettelegging av tjenester og tett oppfølging over tid, både fra spesialisthelsetjenesten og kommunen.

7.1. Pasienter med samtidig ruslidelse

7.2. Pasienter underlagt tvang i psykisk helsevern

Siste faglige endring: 23. januar 2024