Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6Bruk av tjenester i starten av forløpet

I dette kapittelet ser vi nærmere på tid til første kontakt og bruk av tjenester de første 30 dagene etter utskrivning. I denne fasen er det særlig viktig med god samhandling mellom tjenestenivåene for å oppnå helhet og kontinuitet i tjenestetilbudet.  Vi har derfor inkludert analyser av utskrivningsklare pasienter, samarbeidsmøter mellom spesialisthelsetjenesten og andre (kommunale) tjenester og sammenhenger i bruk av ulike typer tjenester.

6.1. Utskrivningsklare pasienter

6.2. Tid til første kontakt og tjeneste

6.3. Samarbeidsmøter

6.4. Sammenheng mellom ulike tjenester

Siste faglige endring: 23. januar 2024