Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5Bruk av tjenester 365 dager etter utskrivning

I dette kapittelet beskriver vi hvilke tjenester pasientene mottok det første året etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern. Dette inkluderer forekomst, type og omfang av tjenester i hele perioden på 365 dager, og i ulike faser av året. Merk at 65 av pasientene i utvalget ikke hadde registrert noen tjenester i løpet av 365 dager etter utskrivning, verken fra psykisk helsevern, TSB, fastlege, legevakt eller kommune.  Disse pasientene inngår i analysene, men kun i nevner (det totale antallet pasienter).

5.1. Oversikt

5.2. Nærmere om ulike tjenestetyper

5.3. Endringer i bruk av tjenester gjennom året

Siste faglige endring: 23. januar 2024