Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6Tid til første kontakt etter utskrivning fra PHV-BU

Kronologi i tjenestebruk belyses ved tid til første kontakt for ulike tjenester det første året etter utskrivning fra døgnbehandling i PHV-BU. Tabell 6.1 viser dager til første kontakt for tjenester i spesialisthelsetjenesten og i kommunen, målt i median og gjennomsnitt antall dager.

Tabell 6.1 Dager til første kontakt etter utskrivning fra PHV-BU i 2021, median og gjennomsnitt.
 

Median

Gjennomsnitt

Antall pasienter

Dager til første innleggelse i PHV

64

98,9

775

Dager til første kontakt akuttinnleggelse

74

103,6

622

Dager til første polikliniske kontakt PHV

4

14,9

1 598

Dager til første ambulante kontakt PHV

66

103,6

458

Dager til første samarbeidsmøte PHV

31

64,6

1 286

Dager til første fastlegekonsultasjon

62

95,6

1 442

Dager til første kontakt fastlege

30

61,7

1 586

Dager til første kontakt legevakt

56

84,2

1 346

Dager til første kontakt avtalespesialister

4

73,1

41

De fleste pasientene hadde kontakt med spesialisthelsetjenesten (PHV) etter avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern, enten i form av poliklinisk kontakt eller som en ny innleggelse. Antall dager fra utskrivning til første polikliniske kontakt var fire dager (median). Tiden til første samarbeidsmøte (registrert i psykiske helsevern) var omtrent en måned (31 dager), og til første ambulante kontakt i overkant av to måneder (66 dager). Det var også omtrent to måneder til første nye innleggelse i PHV (64 dager), noe lengre for akuttinnleggelser (74 dager). Det var om lag en måned fra utskrivning til det var registrert en kontakt mellom fastlege og pasient (30 dager), og omtrent to måneder fra utskrivning til første konsultasjon hos fastlege (62 dager) og/eller kontakt med legevakt (56 dager). Figuren under viser spredningen mellom pasientene i antall dager til første kontakt for de ulike tjenestene.

Fordeling av dager til første kontakt etter utskrivning fra PHVBU i 2021. Figuren viser interkvartilbredden (boksen), medianverdi (strek i boksen) og trimpunkt/estimert 95 prosentil.
Fig 6.1 Fordeling av dager til første kontakt etter utskrivning fra PHVBU i 2021. Figuren viser interkvartilbredden (boksen), medianverdi (strek i boksen) og trimpunkt/estimert 95 prosentil.

Når man sammenlikner tjenestene, var det minst variasjon i tid til første polikliniske kontakt med psykisk helsevern. For halvparten av pasientene var det fire dager til første kontakt med tjenesten etter utskrivning fra døgnbehandling, for 75 prosent av pasientene var det 9 eller færre dager og for kun fem prosent av pasientene var det mer enn 20 dager til poliklinisk kontakt med PHV. For de andre tjenestene var det større variasjon mellom pasientene i tid til første kontakt med tjenestene.

6.1. Variasjon i tid til kontakt

6.2. Tid til kontakt - kombinasjon av tjenester

Siste faglige endring: 23. januar 2024