Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6.2Tid til kontakt - kombinasjon av tjenester

De fleste pasientene i utvalget hadde en poliklinisk kontakt med psykisk helsevern før de hadde konsultasjonskontakt med fastlegen etter utskrivning fra PHV-BU (72 prosent). Dette gjaldt i større grad for jenter (74 prosent) enn for gutter (64 prosent), og i større grad for pasienter fra Vest (76 prosent) og Sør-Øst (73 prosent) enn for pasienter fra Midt-Norge (68 prosent) og Nord (64 prosent). 

Motsatt hadde en betydelig lavere andel konsultasjon med fastlege før kontakt med poliklinikk (10 prosent), dette gjaldt i større grad for pasienter i Helse Nord (16 prosent) enn i de andre regionene (8-10 prosent).

En relativt liten andel hadde også kontakt med legevakt før poliklinikk i PHV (9 prosent), men dette gjaldt i større grad for gutter (12 prosent) enn jenter (9 prosent), og var mer utbredt i Helse Nord (13 prosent) enn i de andre regionene (8-9 prosent).

Det var også en del som hadde en ny innleggelse i PHV før det hadde vært kontakt med fastlegen (13 prosent), dette gjaldt i større grad for jenter (14 prosent) enn gutter (11 prosent). 

Siste faglige endring: 23. januar 2024