Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5Bruk av tjenester året etter utskrivning fra døgnbehandling i PHV-BU

Pasienters forløp etter utskrivning fra døgnbehandling i PHV-BU kan belyses på ulike måter. Dette kan gjengis både i form av hvor mange pasienter som mottar tjenester til enhver tid etter utskrivning, og som kumulative størrelser av tjenestemottakere på gitte tidspunkt i forløpet. Forløp kan også belyses ved å angi tid til kontakt med tjenestene er opprettet.

I rapporten vil følgende indikatorer benyttes for å belyse volum av pasienter som mottok tjenester på ulike tidspunkt etter utskrivning fra døgnbehandling, og kronologi i tjenestetilbudet.

 • Bruk av tjenester per måned i forløpets første år
  • Andel pasienter som var tjenestemottakere per måned
 • Omfang av tjenester og pasienter som var tjenestemottakere ved gitte tidspunkt i forløpet
  • Andel pasienter som var tjenestemottakere 30 og 365 dager etter utskrivning
  • Kontakter per pasient 30 og 365 dager etter utskrivning
 • Tid til første kontakt med tjenester i spesialisthelsetjenesten og kommunen etter utskrivning
  • Dager til første kontakt etter utskrivning

5.1. Bruk av tjenester per måned i forløpets første år

5.2. Bruk av tjenester 30 dager etter utskrivning

5.3. Bruk av tjenester 365 dager etter utskrivning

Siste faglige endring: 23. januar 2024