Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3Tilskuddets effekt

En statlig tilskuddsordning opprettes for å bidra til å nå prioriterte mål for samfunnet, som ikke forventes å kunne nås uten tilskuddet. Det er derfor viktig å kunne si noe om hvorvidt tilskuddsordningen «virker» som forventet. I dette kapittelet beskrives effekter av driftstilskuddet til Rådet for psykisk helse, og hvorvidt effektene er sammenfallende med, eller relatert til, målene for ordningen.

3.1. Innledning

3.2. Hvordan måle effekter av en tilskuddsordning?

3.3. Hvilke effekter har tilskuddet?

Siste faglige endring: 24. juni 2024