Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.1Innledning

En tilskuddsordning er et økonomisk virkemiddel myndighetene kan ta i bruk for å bidra til å nå mål av samfunnsmessig betydning. Som omtalt i kapittel 2 om regelverkets utforming, er formålet til tilskuddsordningen å understøtte Rådet for psykisk helse sin virksomhet, og dermed å bidra til at Rådet for psykisk helse kan være en pådriver for god psykisk helse som styrker, støtter og bidrar til forebygging, forskning, opplysning, kvalitetsutvikling, medvirkning og inkludering. I dette kapittelet beskrives effekter av tilskuddet, og hvorvidt effektene er sammenfallende med, eller relatert til, målene for ordningen.

Siste faglige endring: 24. juni 2024