Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7.6. Samhandling med leverandører av DHO-løsninger

En felles erfaring fra alle prosjektene er at et godt samarbeid med leverandørene er viktig for å lykkes  med å etablere digital hjemmeoppfølging som en del av helsetjenesten. Tre av utprøvingsprosjektene har gjennomført en anskaffelse og valgt Dignio AS som sin leverandør. De øvrige prosjektene har inngått forsknings- og utviklingsavtaler (FOU-avtaler) med henholdsvis Siemens Healthineers og Tellu.

Det er gjort mange grep for å sikre best mulig brukervennlighet både for pasient og helsepersonell. I Bodø har det vært et tett samarbeid med Tellu som leverandør for å utvikle løsningen i tråd med behovene for å sikre god oppfølging og en god løsning både for bruker og helsepersonell. Både Siemens Healthineers og Dignio hadde ferdige løsninger ved oppstart, men har utviklet digitale egne behandlingsplaner sammen med sine lokale prosjekt. Dette er viktige steg på vei mot bedre digital samhandling mellom helsepersonell innad i og på tvers av omsorgsnivå. Det jobbes også aktivt for å tilpasse leverandørsystemene til en nasjonal samhandlingsinfrastruktur, foreløpig representert med velferdsteknologisk knutepunkt, for å tilrettelegge for datadeling mellom systemene som helsepersonellet benyttes langs hele behandlingskjeden. 

I forbindelse med covid-19 pandemien utviklet alle leverandører ny funksjonalitet i egen løsning for å følge opp covid-19 pasienter med DHO sammen med lokale fagmiljø. Det ble etablert en app, slik at det var enkelt å laste ned nødvendig funksjonalitet på egen mobil eller nettbrett. Ny funksjonalitet gjorde digital hjemmeoppfølging  tilgjengelig for en stor gruppe mennesker. Utvikling av apper har ført til at pasienter i utprøving også har kunnet benytte eget utstyr, og dette har vært et viktig fremskritt.

Forutsigbarhet i form av nasjonal standardisering og tilrettelegging for informasjonsdeling er viktig for leverandørene. Det er viktig å være tydelig på hvilke samhandlingstjenester som blir tilbudt nasjonalt og hvilke krav som stilles for å kunne knytte leverandørsystemer til den nasjonale samhandlingsinfrastrukturen.  Kravene vil være av både teknisk, semantisk, juridisk, organisatorisk og forretningsmessige art. Krav knyttet til informasjonssikkerhet og personvern  er spesielt viktig.

Bruk av digital hjemmeoppfølging genererer helseopplysninger i større omfang, og det er viktig at disse opplysningene blir ivaretatt på en sikker, forsvarlig og hensiktsmessig måte. Erfaringer fra utprøvingen og fra arbeidet med Velferdsteknologi generelt viser at samarbeid med leverandør er sentralt for å gjennomføre risikovurderinger og personvernkonsekvensvurdering (DPIA). Når leverandører skal håndtere personopplysninger på vegne av kommunen eller andre aktører skal det også inngås en databehandleravtale.

Sist faglig oppdatert: 01. juni 2022