Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7.7Teknologi og anskaffelse

Teknologien som er benyttet i prosjektet er i stor grad opplevd som enkel og brukervennlig for pasientene. Selv de pasientene som har liten erfaring med mobil og nettbrett har i stor grad behersket dette med enkel opplæring. Krav til BankID som sikker pålogging er opplevd som enkel og med lite feil av de som har dette. Samtidig har kravet til bruk av Bank ID ført til  at en del brukere ikke har kunnet delta.  Noen leverandører har tilbudt to-faktorautentisering, og en leverandør har nettbrett som er ferdig konfigurert og låst til DHO-programvaren.

I oppstart av prosjektet ble det stilt krav til at kommunene skulle kjøpe eller lease nettbrett og måleutstyr, da det ble ansett som at bruk av eget utstyr ville medføre risiko for feil og problem. Tellu tilbød å også bruke privat nettbrett/mobil fra start. Etter pandemien har alle leverandører og prosjekt utviklet og tatt i bruk app for bruk på egen mobil/nettbrett. Erfaring gjennom pandemien har vist at dette nå fungerer godt og har lite feil, man unngår oppdateringer mv. Bruk av eget utstyr vil kunne gjøre DHO rimeligere og mer tilgjengelig. Samtidig er det viktig at kommunen har tilgang til å levere ut nettbrett til de som ikke har slikt utstyr selv, for å unngå digitalt utenforskap.

En erfaring fra utprøvingen er at samarbeid mellom kommune og spesialist om felles pasient forenkles når man benytter samme utstyr og programvare, slik man har erfart i Agder, Ullensaker og Bodø. Det gir mulighet for tilgang til måledata og pasientrapporterte opplysninger i DHO-løsningen. Basert på erfaringer fra utprøvingsperioden  bør det  være et prinsipp at pasienten ikke må bytte utstyr ut fra hvem han følges opp av. Dette støttes av alle prosjektene. Utstyrslogistikk og vedlikehold kan være en utfordring med forløp på tvers, og bør tas stilling til ved etablering av tjenesten.

Gjennomføring av anskaffelse kan være en  stor og krevende prosess, både for små og store kommuner. Det anbefales derfor at helsefellesskapene vurderer å samarbeider om anskaffelse og innkjøp. Det bør også stilles krav som understøtter samhandling og sømløs informasjonsdeling. Det gir et godt grunnlag for å samhandle om tjenesteutvikling og implementering. Det er viktig å koble på tilstrekkelige fagressurser både fra helsetjenesten, Ikt, jus og innkjøpskompetanse for å sikre gode anskaffelsesprosesser. Bruk gjerne andres dokumenter og erfaring og be om referanser[1].

Flere av prosjektene etterlyser sterkere nasjonal styring av anskaffelser med tanke på kompatibilitet med nasjonal samhandlingsinfrastruktur for samhandling mellom kommune og sykehus.

For prosjekt som skal starte opp med implementering av DHO vil det være hensiktsmessig å sikre at anskaffelsen stiller krav om at leverandøren kan levere programvare, app og utstyr som er funksjonelt og testet fra oppstart. Det må sikres at utstyret oppfyller Statens legemiddelverks krav til medisinsk utstyr og CE-merking. Det anbefales at det stilles krav til leverandørene om at systemene oppfyller, til enhver tid, gjeldende krav som stilles for tilkobling til den nasjonale samhandlingsinfrastrukturen.

 

Siste faglige endring: 05. januar 2023