Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4Hovedtrekk i arbeidet 2021

Sakene som var til behandling i 2021 inneholder en rekke detaljer som er nærmere beskrevet i påfølgende kapitler. Dette kapittelet søker å ivareta behovet for en kortfattet saksframstilling. For å opprettholde finansieringsordningens legitimitet bør rapporten være allment forståelig, ikke bare for personer med særlige kunnskaper om kodepraksis i sykehusene og i sentral helseforvaltningen. Det gjelder også kontrollarbeidet. For en vesentlig målgruppe kan sammendraget gi tilstrekkelig innsikt. Dette kapittelet søker derfor å gi en oversikt og sammenstilling av problemstillingene som ikke krever kunnskap om spesialiserte begrep og teknisk terminologi som kan komme til syne i de øvrige kapitlene i årsrapporten. Omtalen begrenses til saker som førte til anbefaling om avregning for 2020, slik at forhold som tilsier behov for endring av kode- og registreringspraksis kommer tydelig fram.

Utvalget behandlet fem nye saker valgt ut Helsedirektoratet i 2021. Kun en av disse sakene førte til avregning. Utvalget gjenopptok behandling av fjorten saker fra tidligere år, og avregning ble anbefalt i ni av disse sakene. Ut over anbefalinger om avregning, har utvalget avgitt anbefalinger som peker på framtidig oppfølging av saker, og på mulige forbedringer i ABF-løsningens regelverk og tilhørende IT-løsning/DRG-gruppering.

Sakene som ble behandlet i 2021 og førte til avregning kan deles inn i tre hovedtema:

  • Feil i valg av hovedtilstand ved ikke-kirurgisk helsehjelp
  • Feilkoding ved kirurgi
  • Feil tolkning av regelverket for Aktivitetsbasert finansiering

4.1. Feil valg av hovedtilstand ved ikke-kirurgisk helsehjelp

4.2. Feil valg av prosedyrekode

4.3. Feil tolkning eller praktisering av regelverk for finansieringsordningen

4.4. Feil ved registreringer av helsehjelp innen psykisk helse og rus

Siste faglige endring: 30. november 2021