Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.2Feil valg av prosedyrekode

Bruk av prosedyrekodene Q*E30 og Q*E35 (18/1820)

Saken ble meldt inn i 2017, først behandlet i 2018 og fulgt opp siden. Det ble gjort en avregning av Østfold i 2020, det var også en avregning til tilsvarende sak for DRG 268O i 2013. Saken omhandlet kodepraksis ved kirurgisk fjerning av ondartet svulst i hud. Kjernen i problemstillingen er forståelsen av kriteriene for å klassifisere et hudinngrep som rekonstruksjon etter huddefekt eller skade (som grupperes i DRG med høy refusjon), alternativt å klassifisere hudinngrep som fjerning av hudlesjon (som grupperes i DRG med vesentlig lavere refusjon). Sykehuset Østfold ble avregnet i 2020 etter en dokumentkontroll der det ble påvist store feil i kodingspraksis. Etter at Avregningsutvalget begynte å arbeide med problemstillingen, kan det se ut til at landets fagmiljø generelt har etterlevd kodeveiledningen.

Under årets gjennomgang ble saken fulgt opp med nye analyser, og alt tydet på at kodepraksis ved Sykehuset Østfold HF hadde bedret seg betydelig. Samtidig ble det imidlertid påvist en negativ utvikling både ved Sørlandet sykehus og ved St. Olavs-området. Sørlandet sykehus avregnes for 2020. St. Olavs-området lå også an til avregning, men kapasitetsbrist i saksforberedelsen førte til at St. Olavs området ikke kunne avregnes for 2020. Utvalget anbefaler at saken følges opp i 2022.

Siste faglige endring: 30. november 2021