Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3Om avregningsutvalget

Under behandling av St.prp. nr. 47 (1999-2000) vedtok Stortinget, etter forslag fra Regjeringen, å opprette Avregningsutvalget som et uavhengig rådgivende utvalg for departementet i spørsmål knyttet til registrering og kvalitetskontroll av medisinske data. Utvalget gir sine anbefalinger til Helsedirektoratet.

3.1. Mandat

3.2. Arbeidsform

3.3. Sammensetning

Siste faglige endring: 30. november 2021