Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.3. Sammensetning

Medlemmene oppnevnes av de regionale helseforetakene for en periode på tre år. I 2021 har Avregningsutvalget hatt følgende sammensetning:

Bjørn Buan (leder)        Kommuneoverlege i Surnadal
Alf Henrik Andreassen      Avdelingsdirektør Hudavdelingen og Revmatologisk avdeling, spesialist indremedisin og lungesykdommer, Helse Bergen HF
Tove Bjerkreim     Overlege anestesi, Stavanger universitetssykehus HF
Wender Figved       Overlege og avdelingssjef ortopedi, PhD, Bærum sykehus, Vestre Viken HF
Erlend Hangaard        Avdelingsleder og spesialist psykiatri, Oslo universitetssykehus HF
Anne Wenche Lindboe  Fagsjef og spesialist anestesi, Diakonhjemmet sykehus
Suzana Rosic          Overlege gynekologi, Kirkenes sykehus, Finnmarksykehuset HF
Erik Rødevand    Overlege revmatologi, St. Olavs hospital HF
Lisa Steffensen         Overlege og seksjonsoverlege bryst- og endokrinkirurgi, Nordlandssykehuset HF
Halfdan Aass Medisinsk direktør, dr. med, Vestre Viken HF

Observatører fra Avdeling finansiering i Helsedirektoratet:
Hanne Lehn (seniorrådgiver) og Eira Enodd (rådgiver)

Sekretariat fra Avdeling helseregistre i Helsedirektoratet:
Inger Ellingsen (rådgiver), Adrian Tveit Lundemo (seniorrådgiver) og Bente Urfjell (seniorrådgiver).

 

Sist faglig oppdatert: 30. november 2021