Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2. Sammendrag

Avregningsutvalget behandlet 19 saker i 2021. Sakenes problemstilling var etterlevelse av riktig medisinsk koding, omsorgsnivå og registrering av andre viktige parametere i pasientbehandlingen i spesialisthelsetjenesten i 2020. 18 saker er innen den somatiske delen av spesialisthelsetjenesten, og før første gang har utvalget behandlet en sak innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Utvalget ser på konsekvenser for finansiering, og i ti av sakene ble det anbefalt avregning av Aktivitetsbasert finansiering (ABF). Summen av anbefalte avregninger var i overkant av 71 millioner kroner. Alle sakene som ble behandlet i 2020 ble meldt inn fra Helsedirektoratet. Fem saker var nye av året, mens 14 var oppfølging av saker fra tidligere år.

Tabell 1. Avregningsutvalgets anbefaling om avregning av ABF for 2020 fordelt på pasientens bostedsregion.

 

Pasientens bostedsregion

Anbefalt avregning

Helse Sør-Øst RHF

- Kr 43 203 197

Helse Vest RHF

- Kr 10 872 020

Helse Midt-Norge RHF

- Kr 4 528 129

Helse Nord RHF

- Kr 12 620 845

SUM

- Kr 71 224 191

 

 

 

Sist faglig oppdatert: 30. november 2021