Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4Resultater av Kompetanseløft 2020

Dette kapittelet er bygd opp rundt de fire evalueringsspørsmålene som har vært kjernen i følgeevalueringen av Kompetanseløft 2020. De neste fire kapitlene presenterer spørsmålene og gir en oppsummerende beskrivelse av hvordan Kompetanseløft 2020 evalueres. Har tiltakene ført til forventet resultat, og hvilke sammenhenger har det eventuelt vært mulig å beskrive, jf. kap. 2.2 Om følgeevalueringen av K2020.

4.1. Resultater i tråd med strategiene i K2020

4.2. Hvordan har kommunene arbeidet med Kompetanseløft 2020?

4.3. Formålstjenlige virkemidler og tiltak i Kompetanseløft 2020

4.4. Brukerorienteringens plass i Kompetanseløft 2020

Siste faglige endring: 13. desember 2021