Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

EU4Health – EUs fjerde helseprogram

Gjennom EUs helseprogram EU4Health (2021–2027) kan norske fagmiljøer og andre interessenter søke om prosjektmidler. Finn informasjon om utlysningene.

EU4Health er et bredt helseprogram der målene er å bedre helsen i befolkningen og beskytte befolkningen mot grensekryssende helsetrusler.

Programmet gjennomføres ved at EU bidrar til å finansiere og legge til rette for ulike tiltak, prosjekter og overnasjonalt samarbeid. Norske fagmiljøer og andre interessenter kan søke om midler på lik linje med aktører i EU-land.

Utlysninger 

Oversikt over utlysninger i andre søknadsrunde med søknadsfrist 25. januar 2022

Prosjekter blir lyst ut fortløpende som «Calls for proposals» og «Calls for tenders».

Calls for proposals

Prosjekter lyses ut som del av åpne utlysninger med ulike frister. 

Aktuelle søkere: 

Informasjon om hvem som kan søke finnes i hver enkelt utlysning. Eksempler er:

 • Sykehus/helseforetak og regionale helseforetak
 • Utdanningsinstitusjoner og forskningsinstitutter
 • Ekspertnettverk (inkludert ERN)
 • Sivilsamfunnsorganisasjoner som pasientorganisasjoner og andre NGO-er
 • Privat næringsliv
 • Ideelle private foretak
 • Etablerte folkehelsenettverk
 • Nasjonale og lokale myndigheter

Calls for tenders

Tenders er oppdragsforskning, evalueringer og kunnskapsoppsummeringer. Det kan dreie seg om enkeltoppdrag eller større rammeavtaler. Tenders er fullfinansiert fra EU.

Aktuelle søkere: 

 • Forskningsinstitusjoner- og miljøer
 • Utdanningsinstitusjoner
 • Private aktører som konsulentselskaper og myndighetsorganer

Joint Actions

Joint Actions er større samarbeidsprosjekter mellom helsemyndighetene i medlemslandene i EU/EØS.

Helse- og omsorgsdepartementet nominerer norske Competent Authorities i Joint Actions.

Aktuelle Competent Authorities er myndighetsorganer som Helsedirektoratet, Legemiddelverket, Mattilsynet, Folkehelseinstituttet og i noen tilfeller regionale helseforetak og helseforetak.

Mål

EU4Health har fire overordnede mål:

 • Forbedre helsen i befolkningen
 • Beskytte befolkningen mot grensekryssende helsetrusler
 • Sørge for tilgang til medisiner
 • Styrke helsesystemer så de er fleksible og effektive

Mål for Norges deltakelse i programmet:

 • Norsk helseberedskap skal bli bedre.
 • Styrke folkehelsen gjennom europeisk samarbeid.
 • Norge skal være integrert i et styrket digitalt helsesystem i EU.
 • Norsk helsenæring skal styrke sin konkuranseevne gjennom det europeiske samarbeidet innenfor helseteknologi og innovasjon.
 • Norge skal gjennom programsamarbeidet bidra til å dele og tilegne seg kunnskap.

Mer informasjon

EU4Health 2021–2027 (ec.europa.eu)

EU4Health-programmet (regjeringen.no)

Arbeidsprogram 2021

EU4Health gjennomføres gjennom årlige arbeidsprogrammer. Arbeidsprogrammet for 2021 ble offentliggjort 26. juni og omfatter tiltak på de fire innsatsområdene forebygging, kriseberedskap, helsesystemer og digitalisering område. Arbeid mot kreft er ett tverrgående tema.

Arbeidsprogrammet for 2021 har en samlet økonomisk ramme på i overkant av 300 millioner euro.

Nyhetsbrev

Helsedirektoratet vil sende ut nyhetsbrev på e-post med informasjon om utlysninger av prosjekter og annen informasjon vi mener kan være nyttig for mulige deltakere i prosjekter.

Meld deg på Helsedirektoratets nyhetsbrev om EU4Health

Kontakt

eu4health@helsedir.no

Først publisert: 21.09.2021 Sist faglig oppdatert: 27.10.2021 Se tidligere versjoner