Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Om EU4Health

EU4Health er et bredt helseprogram der målene er å bedre helsen i befolkningen og beskytte befolkningen mot grensekryssende helsetrusler.

Om programmet

EU4Health er EU-kommisjonens fremste virkemiddel for å realisere visjonen om en europeisk helseunion. Det er EUs fjerde helseprogram og skal implementeres i perioden 2021–2027. Med et totalbudsjett på 5,3 milliarder euro er EU4Health EUs hittil største helseprogram. 

Programmet gjennomføres ved at EU bidrar til å finansiere ulike prosjekter utlyst i årlige arbeidsprogram.

Les om utlysingstyper og mulighet for deltakelse

Mål for programmet

EU-kommisjonen lanserte EU4Health i etterkant av koronautbruddet våren 2020. Det var tydelig at Europa ikke var godt nok forberedt på en slik krise, og at helsesystemene og beredskapen måtte styrkes. Derfor ble det satt av 5,3 milliarder euro til helseprogrammet EU4Health. Det har fire overordnede mål: 

  • Forbedre helsen i befolkningen 
  • Beskytte befolkningen mot grensekryssende helsetrusler 
  • Forbedre tilgang til legemidler og medisinsk utstyr 
  • Styrke helsesystemer så de er robuste og effektive 

EU4Health er også en sentral del av EU-kommisjonenes målsetning om å skape en europeisk helseunion. 

EU-byrået HaDEA (ec.europa.eu) har ansvar for å administrere programmet på vegne av EU-kommisjonen. 

Norges deltakelse

Norge deltar på lik linje med EU-landene i EU4Health. 

Norge har siden 1995 deltatt i alle EUs helseprogrammer, og Stortinget vedtok deltakelse i EU4Health i juni 2021. Les mer om bakgrunnen for Norges deltakelse i EU4Health i forslaget til stortingsvedtak. 

De overordnede målene for Norges deltakelse er: 

  • Norsk helseberedskap skal bli bedre. 
  • Styrke folkehelsen gjennom europeisk samarbeid. 
  • Norge skal være integrert i et styrket digitalt helsesystem i EU. 
  • Norsk helsenæring skal styrke sin konkuranseevne gjennom det europeiske samarbeidet innenfor helseteknologi og innovasjon. 
  • Norge skal gjennom programsamarbeidet bidra til å dele og tilegne seg kunnskap. 

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å operasjonalisere norsk deltakelse i programmet. 

Først publisert: 21.01.2022 Siste faglige endring: 21.01.2022 Se tidligere versjoner