Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kan min organisasjon søke midler eller delta i prosjekter?

EU4Health skal løse viktige samfunnsutfordringer, og arbeidsprogrammene inviterer til bred deltakelse.

Målgrupper og utlysninger

Programmet EU4Health er EU-kommisjonens viktigste økonomiske virkemiddel for å gjennomføre sin ambisiøse helsepolitikk. De årlige arbeidsprogrammene har utlysninger innen helseberedskap, folkehelse, helsesystemer og –personell, digitalisering og kreft. Prosjektene skal løse viktige samfunnsutfordringer, og dette krever deltakelse fra mange ulike aktører - fra offentlige myndigheter til frivillige organisasjoner, akademia og mange flere. 

Programmet EU4Health har i hovedsak tre typer utlysninger: 

 1. Åpne prosjektutlysninger, også kalt “Open Calls for Proposals” 
 2. Anbudskonkurranser, også kalt “Tenders and Procurements” 
 3. Myndighetssamarbeid, også kalt “Joint Actions” 

Åpne prosjektutlysninger

Calls for proposals er utlysninger av midler til utviklingsprosjekter (også Action grants). Utlysningene henger ofte sammen med årets satsingsområder for myndighetssamarbeidene, og forsøker å mobilisere aktører utenfor helsemyndighetene til å delta i utviklingen av nye tjenester og løsninger. 

Utlysningene er rettet mot blant andre: 

 • Sykehus, helseforetak og regionale helseforetak 
 • Utdanningsinstitusjoner og forskningsinstitutter 
 • Ekspertnettverk 
 • Frivillige organisasjoner og interesseorganisasjoner 
 • Privat næringsliv 
 • Ideelle private foretak og stiftelser 
 • Etablerte folkehelsenettverk 
 • Nasjonale og lokale myndigheter 

Hvor finner jeg mer informasjon? 

Prosjektmidler blir lyst ut i flere runder på HaDEAs nettsider. For hver utlysning vil du finne såkalte Call documents som beskriver krav til søkerne. Noen ganger kreves det en spesiell sammensetning i søkerkonsortiet, men dette varierer fra utlysning til utlysning. Søknadsfristene er ofte tre til seks måneder, men det lønner seg å starte tidlig. Som hovedregel er det krav om at deltakere fra flere land må søke sammen i et internasjonalt konsortie. 

I påvente av at utlysningene blir publisert, kan du også finne mer informasjon om årets åpne prosjektutlysninger i EU4Health arbeidsprogram. 

Anbudskonkurranser 

EU-kommisjonen bruker også EU4Health som en kanal for å gjøre strategiske anskaffelser (procurements), og å sette ut drift av ulike tjenester på anbud. Utlysningene varierer mye; fra store anskaffelser innen for eksempel vaksine- og legemiddelproduksjon, til mindre evalueringsstudier, drift av IT-systemer og mer. Dette kan dreie seg om enkeltoppdrag eller større rammeavtaler. 

Aktuelle søkere: 

 • Myndighetsorganer 
 • Kunnskapsmiljøer 
 • Utdanningsinstitusjoner 
 • Privat næringsliv 

Hvor kan jeg finne mer informasjon? 

Anbudskonkurransene lyses ut jevnlig gjennom året på EU Funding and Tendering Portal. For hver utlysning vil du finne anbudsdokumenter som beskriver bakgrunn for utlysningen, seleksjons- og tildelingskrav. 

I påvente av at utlysningene blir publisert, kan du også finne mer informasjon om årets åpne prosjektutlysninger i EU4Health arbeidsprogram. 

Myndighetssamarbeid 

Myndighetssamarbeidene er et prosjektformat som skal samle landene om felles policyutvikling og tjenesteutvikling på helsefeltet. Disse utlysningene er EU-kommisjonens måte å sluse midler til store og viktige helsesatsinger, og kan omfatte alt fra utforskende samarbeid til implementerings- og videreutviklingsprosjekter for helsetjenester. Landene må selv bidra med egenfinansiering, typisk 40 prosent. 

Hvem kan delta? 

Myndighetssamarbeid er ikke åpne for søkere. Det er landenes helseministerier som utpeker sine nasjonale deltakere. I Norge har Helse- og omsorgsdepartementet gitt i oppdrag til Helsedirektoratet å anbefale norske deltakere til myndighetssamarbeidene. 

Først publisert: 05.10.2023 Siste faglige endring: 08.02.2024 Se tidligere versjoner