Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Har varslet Datatilsynet

Glass med piller

Illustrasjonsbilde: Mostphotos.

Først publisert: 16.06.2024 Siste faglige endring: 16.06.2024

Torsdag ble Helsedirektoratet gjort kjent med en feil i e-reseptkjeden. Feilen kan føre til feildosering av enkelte legemidler. Nå er feilen meldt til Datatilsynet.

Brudd på personopplysningssikkerheten skal meldes til Datatilsynet innen 72 timer.

– Jeg vil understreke at dette ikke dreier seg om data på avveie. Ingen trenger å være redd for at reseptopplysninger eller andre sensitive helsedata om dem er kommet i hendene på uvedkommende, sier Jacob Holter Grundt, fagdirektør og lege i Helsedirektoratet.

Han forklarer at dette er et avvik der det kan ha oppstått feil i doseringsanvisningen på legemiddelet når resepten ble skrevet. Feilen følger da med i resepten når den senere blir brukt i sykehjem, sykehus og kommunal helse- og omsorgstjeneste. Enkelte medikamenter som skal tas ukentlig, kan ha blitt endret til daglig. Dersom feilen ikke fanges opp og rettes før utdeling, kan det gi risiko for pasientskade.

– Dette er et brudd på såkalt integritet, der viktig informasjon utilsiktet er blitt endret. Slike brudd skal også varsles til Datatilsynet, forklarer Holter Grundt.

Har bedt om gjennomgang av medikamentkurver

Helsedirektorat har fra torsdag bedt alle sykehus, sykehjem og kommunale helse- og omsorgstjenester om å gjennomgå sine medikamentkurver og sjekke at medikamenter som vanligvis skal tas ukentlig ikke har fått feil dosering. Apotekene er også varslet om feilen. Det er ikke funnet feil i dosering på etikettene på pakninger som pasienten selv håndterer eller i reseptinformasjonen pasienter kan se på helsenorge.no.

Helsedirektoratets nettside er det lagt ut en liste over medikamenter der direktoratet er kjent med at feilen har forekommet, samt en lengre liste med legemidler vi per nå vurderer at kan være berørt. 

Når legen skriver ut en resept blir den sendt til reseptformidleren, som gjør den tilgjengelig for apotek og annet helsepersonell som har tjenstlig behov for å se den. Helsedirektoratet er dataansvarlig for løsningen reseptformidleren. Norsk helsenett er leverandør av løsningen og databehandler på vegne av Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet og Norsk helsenett jobber fortløpende med å finne årsaken til feilen og kartlegge omfang. Det innebærer at det fortsatt kan være feil i elektroniske resepter som brukes når medisiner deles ut i sykehus, sykehjem, helseinstitusjoner og hjemmetjenester.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold