Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Feil funnet i nesten 2000 aktive resepter 

Glass med piller

Illustrasjonsbilde: Mostphotos.

Først publisert: 17.06.2024 Siste faglige endring: 17.06.2024

Helsedirektoratet og Norsk helsenett er i gang med å rette feilen i e-reseptkjeden, som ble varslet torsdag. 

Det er funnet feil hos én journalleverandør. Denne er nå rettet. Det undersøkes fortsatt om det kan være feil hos andre leverandører.

Når legen skriver ut en resept blir den sendt fra journalsystemet legen bruker til Reseptformidleren, som gjør den tilgjengelig for apotek og annet helsepersonell som har tjenstlig behov for å se den.

- Det er funnet feil i doseringsfrekvensen i noe under 2000 aktive resepter. Disse reseptene ligger fortsatt i Reseptformidleren. Vi jobber i tett samarbeid med Norsk helsenett med en plan for hvordan feilen i disse reseptene skal rettes opp, sier Jacob Holter Grundt, fagdirektør og lege i Helsedirektoratet.

Det er også kommet frem at den tekniske feilen kan spores tilbake til 2021. Det er startet kartlegging av omfanget i denne perioden.  

Listen over hvilke legemidler som er berørt av feilen ble oppdatert søndag kveld, og gjort tilgjengelig for helse- og omsorgstjenesten. Listen inneholder legemidler med til sammen ca 40 virkestoffer.

- Vi ønsker fortsatt at sykehus, sykehjem og kommunale helse- og omsorgstjenester gjennomgår sine medikamentkurver og medisinkort, med spesielt fokus på legemidler som vanligvis doseres sjeldnere enn daglig. De bør også fortsatt ta en ekstra sjekk av dosering når de henter reseptinformasjon fra reseptformidleren, sier Holter Grundt.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold