Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Feil i e-reseptkjeden

Glass med piller

Illustrasjonsbilde: Mostphotos.

Først publisert: 13.06.2024 Siste faglige endring: 16.06.2024

Det er oppdaget en kritisk feil der doseringen av legemidler kan bli feil når de hentes inn fra Reseptformidleren til pasientjournaler og kurvesystemer. Dette kan føre til feildosering. - Feilen kan resultere i feilmedisinering som selvsagt er veldig alvorlig, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Feilen som er funnet berører enkelte legemidler. 

Per 13. juni trodde Helsedirektoratet og Norsk helsenett at feilen kan ha medført at ukentlig dosering endres til daglig dosering for enkelte legemidler.

Per 16. juni er Helsedirektoratet kjent med at dosering med intervaller sjeldnere enn daglig kan ha blitt omgjort til daglig.

– Helsedirektoratet ber sykehus, sykehjem og institusjoner som legger legemidler inn i sine løsninger sjekke at dosering blir riktig. Vi ber også fastleger som følger pasientene sine over tid være spesielt årvåkne, sier Guldvog.

– Norsk helsenett og Helsedirektoratet arbeider med å finne årsak og omfang av feilen, og vil følge opp med mer informasjon så snart som mulig, understreker Guldvog.

Det er ikke grunn til å tro at feilen har medført feil dosering på etikettene på pakninger som pasienten selv håndterer.

De som benytter seg av legemidler på listen, og har spørsmål om dosering, bør ta kontakt med fastlegen. Ved alvorlige bivirkninger ring 113.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold