Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Innføring av overtredelsesgebyr ved feilforskrivning fra 1. januar 2022

Først publisert: 06.01.2022 Siste faglige endring: 06.01.2022

Fra 1. januar 2022 innføres overtredelsesgebyr som virkemiddel dersom behandlere forskriver legemidler, næringsmidler eller medisinsk forbruksmateriell i strid med regelverket.

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Oppdatering 1. februar 2022: Innføringen av ordningen med overtredelsesgebyr er trukket tilbake i påvente av revisjon. 

Formålet med innføringen av et gebyr er å øke etterlevelsen av regelverket ved forskrivning på blå resept, og på denne måten forhindre at folketrygden påføres unødvendige utgifter. Det er et vilkår at behandleren har opptrådt uaktsomt eller forsettlig.

Adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr fremgår av folketrygdloven § 25-6 a (lovdata.no). Helsedirektoratet har utarbeidet retningslinje for ileggelse og utmåling av overtredelsesgebyret.

Det er Helfo som vurderer om behandlerne forskriver legemidler mv. i strid med folketrygdloven § 5-14  eller tilhørende forskrift (lovdata.no). Overtredelsesgebyr er ett av flere virkemidler som Helfo kan benytte i slike saker.

Les mer om hvordan Helfo kontrollerer behandlernes refusjonskrav

Se også nyhetssak: Overtredelsesgebyr til leger (14. januar 2022).

Abonner på nytt eller oppdatert innhold