Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Overtredelsesgebyr til leger

Foto: Mostphotos

Først publisert: 14.01.2022 Sist faglig oppdatert: 14.01.2022

Helsedirektoratet har mottatt mange henvendelser fra leger som er bekymret for at de nå kan få gebyr for forskriving av legemidler mm. som er i strid med regelverket. Vi ønsker derfor å klargjøre når det kan være aktuelt å bruke gebyr som sanksjonsmiddel.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Oppdatering 1. februar 2022: Innføringen av ordningen med overtredelsesgebyr er trukket tilbake i påvente av revisjon. 

Stortinget vedtok overtredelsesgebyr etter folketrygdloven § 25-6 a i 2019 for å oppnå økt etterlevelse av regelverket. Riksrevisjonen mente på grunnlag av funn, at det var behov for flere sanksjonsmuligheter mot leger som misbruker blåreseptordningen.

Legens ansvar for å forskrive blåresept i tråd med regelverket for å ivareta pasientens rettigheter endres ikke ved innføringen av overtredelsesgebyr.

Helfo har hele tiden hatt sanksjonsmuligheter i saker hvor det er avdekket forskrivninger i strid med regelverket. Som hovedregel vil det ikke ilegges overtredelsesgebyr før andre mindre inngripende virkemidler har vært forsøkt først. Eksempler på slike virkemidler er informasjon om hvordan regelverket skal forstås og pålegg om å endre praksis. Overtredelsesgebyr skal kun vurderes når det er åpenbart at forskrivningen er i strid med regelverket. Gebyret vil for eksempel kunne ilegges ved grove overtredelser eller ved gjentatte forskrivninger i strid med regelverket.

- Det er ikke meningen at den den vanlige samvittighetsfulle fastlegen i Norge skal frykte å plutselig få et stort gebyr i postboksen. Gebyret skal normalt ikke brukes som første reaksjon og i de tilfellene der det er tvil om en forskriving kan være brudd på regelverket, er det ikke naturlig å reagere med gebyr, sier avdelingsdirektør Steinar Mathisen i Helsedirektoratet

Ved innføringen av overtredelsesgebyr oppnås en større fleksibilitet når det gjelder å tilpasse reaksjonen til den konkrete situasjonen og velge det reaksjonsmiddelet som framstår som best egnet i det enkelte tilfellet. Dette betyr at Helfo skal gjøre en skjønnsmessig vurdering av om overtredelsesgebyr er en forholdsmessig reaksjon i det enkelte tilfellet, eller om andre reaksjonsmidler er mer egnede og tilstrekkelige.

Alle saker skal opplyses så godt som mulig og legen har rett til å uttale seg før et eventuelt vedtak om gebyr treffes. Helfos vedtak kan påklages til Helseklage.

Helfo kan gi veiledning om regelverket og gi informasjon om praktisering av ordningen. Her kan du lese mer om hvordan Helfo kontrollerer behandlernes refusjonskrav.

Se også nyhetssak: Innføring av overtredelsesgebyr ved feilforskrivning fra 1. januar 2022 (6. januar 2022).

Abonner på nytt eller oppdatert innhold