Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Antall fastleger øker 

Fastlege og jente

Foto: Mostphotos

Først publisert: 20.10.2023 Sist faglig oppdatert: 20.10.2023

Helsedirektoratet presenterer denne uke sin halvårsrapport for allmennlegetjenesten. Den viser at antallet fastleger har økt.

– Vi er svært glade for at rekrutteringen til fastlegeyrket nå øker igjen, sier helsedirektør Bjørn Guldvog. 

167 nye fastleger

Så langt i år har veksten i antallet fastleger i fastlegeordningen vært større enn i tidligere år, med en økning på 167 fastleger per oktober 2023. Det betyr at 43 000 flere innbyggere har en fastlege per oktober 2023, sammenlignet med slutten av 2022. 

Årsakene til at vi får flere fastleger er flere, men Guldvog trekker særlig frem tilskudd til allmennlege i spesialisering (ALIS) som en viktig driver for økt rekruttering til kommunene. 

Dette understøttes av søknadstall fra 2023, der 228 kommuner har søkt om til sammen 458 millioner i tilskudd for totalt 1871 leger. 

Dette er en økning på 513 nye leger sammenlignet med søknadsåret 2022. 

– Vi er opptatt av å fremme allmennlegetjenesten som en attraktiv og trygg karrierevei, og tallene viser at vi er på riktig vei, sier Guldvog. 

Trenger flere fastleger

Til tross for vekst i antallet fastleger, har imidlertid ikke kapasiteten i fastlegeordningen økt tilstrekkelig. Dette skyldes befolkningsvekst og at fastlegenes listelengde fortsetter å gå ned. 

Per oktober 2023 var det fortsatt 220 000 innbyggere uten fastlege. 

– Arbeidet med å håndtere denne utfordringen pågår kontinuerlig, sier Guldvog. 

– Parallelt med dette, opplever vi en økning i antallet og andelen fastleger som er ansatt i kommunene. I løpet av 2023 har vi fått 50 flere fastlegelister med ansettelse som driftsform, og det betyr at 1210 fastleger nå er ansatt i kommunene. 

Helsedirektoratet har tro på å se disse endringene i sammenheng med preferansene til en ny generasjon leger. 

– Det er viktig å legge til rette for valgfrihet som imøtekommer legenes behov i ulike faser av yrkeslivet, sier Guldvog. 

Hovedmålet fremover er å sikre at alle innbyggere har tilgang til allmennlegetjenester av høy kvalitet, uansett hvor i landet de befinner seg, understreker Guldvog. 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold