Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2Status per oktober 2023

Oppsummering

  • Antall fastleger (personer) har økt med 23 fra september til oktober 2023 (figur 1). Hittil i 2023 har det vært en økning på 167 leger. 
  • Antall lister med fast lege har økt med 17 lister fra september til oktober 2023 (figur 2-3). Hittil i år har antall lister med fast lege økt med 163 lister. 
  • Antall lister uten fast lege har gått ned med 2 lister fra september til oktober 2023 figur 4). Hittil i år har antallet økt med 20 lister. Andel lister uten fast lege har gått ned fra 6,0 prosent til 5,9 prosent fra september til oktober 2023 (figur 5). 
  • Reduksjonen i gjennomsnittlig listelengde har fortsatt fra september til oktober 2023. For lister med fast lege har gjennomsnittlig listelengde gått ned fra 1 013 til 1 010 fra september til oktober (figur 6). Om man inkluderer alle lister går gjennomsnittet ned fra 991 til 990 fra september til oktober (figur 7). ​​ 
  • Antall ledige plasser på lister med fast lege har gått ned fra september til oktober(- 3 525 plasser) (figur 8). Målt per 1 000 listeinnbygger var det 6 ledige plasser på lister med fast lege i oktober, en nedgang på 1 plass per 1 000 innbygger fra september (figur 10). Antall ledige plasser beregnes som listetak minus listelengde per 1. i måneden. 
  • Antall innbyggere uten fast lege har økt fra september til oktober (+ 2 020 innbyggere) (figur 12). Hittil i 2023 har antall innbyggere uten fast lege økt med 8 175 innbyggere. Andelen listeinnbyggerne på liste uten fast lege er uforandret på 4,0 prosent fra september til oktober (figur 13). Den betydelige veksten i antall og andel innbyggere uten fast lege fra starten av september 2022 til starten av oktober 2022 skyldes Helfos oppfordring til kommunene om å melde inn ubesatte lister.​ 
  • Antall og andel avtaler hvor legen/listen er registrert som fastlønnet har økt fra september til oktober (alle lister inkludert) (figur 14 og 15). Antallet økte fra 1 210 til 1 219 (andel øker fra 21,8 til 21,9 prosent). Ser vi kun på lister som har fast lege var 1 039 registrert med fast ansettelse per oktober 2023 (økning fra 19,7 til 19,8 prosent) (figur 16 og 17). 

Figurer

Figur 1. Antall fastleger (personer) i fastlegeordningen 

Figur 1. Antall fastleger (personer) i fastlegeordningen

Figur 2. Antall avtaler med og uten fast lege

Figur 2. Antall avtaler med og uten fast lege

Figur 3. Antall lister (avtaler) med fast lege

Figur 3. Antall lister (avtaler) med fast lege

Figur 4. Antall lister uten fast lege 

Figur 4. Antall lister uten fast lege

Figur 5. Andel lister uten fast lege

Figur 5. Andel lister uten fast lege

Figur 6. Gjennomsnittlig listelengde - lister med fast lege

Figur 6. Gjennomsnittlig listelengde - lister med fast lege

Figur 7. Gjennomsnittlig listelengde - alle lister (inkl. ubesatte) 

Figur 7. Gjennomsnittlig listelengde - alle lister (inkl. ubesatte)

Figur 8. Antall ledige plasser - lister med fast lege

Figur 8. Antall ledige plasser - lister med fast lege

Antall ledige plasser beregnes som listetak minus listelengde per 1. i måneden.

Figur 9. Antall ledige plasser alle lister (inkl. ubesatte)

Figur 9. Antall ledige plasser alle lister (inkl. ubesatte)

Antall ledige plasser beregnes som listetak minus listelengde per 1. i måneden.

Figur 10. Antall ledige plasser hos fast lege per 1000 listeinnbygger. 

Figur 10. Antall ledige plasser hos fast lege per 1000 listeinnbygger.

Antall ledige plasser beregnes som listetak minus listelengde per 1. i måneden.

Figur 11. Antall ledige plasser per 1000 listeinnbygger alle lister (inkl. ubesatte)

Figur 11. Antall ledige plasser per 1000 listeinnbygger alle lister (inkl. ubesatte)

Antall ledige plasser beregnes som listetak minus listelengde per 1. i måneden.

Figur 12. Antall listeinnbyggere på liste uten fast lege

Figur 12. Antall listeinnbyggere på liste uten fast lege

Figur 13. Andel innbyggere uten fast lege

Figur13.png

Figur 14. Antall lister med fastlønn - alle lister inkludert

Figur 14. Antall lister med fastlønn - alle lister inkludert

Figur 15. Andel lister med fastlønn - alle lister inkl.

Figur 15. Andel lister med fastlønn - alle lister inkl.

Figur 16. Antall lister med fast ansatt lege (fastlønn) - kun lister med fast lege

Figur 16. Antall lister med fast ansatt lege (fastlønn) - kun lister med fast lege

Figur 17. Andel lister med fastlønn - kun lister med fast lege

Figur 17. Andel lister med fastlønn - kun lister med fast lege

 

Siste faglige endring: 09. november 2023