Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.2. Aktiviteter og tiltak fra tjenesteytere

Angrekort: Det kan være en utfordring at pasienter takker nei til videre oppfølging etter den mest akutte fasen etter overdose. Pasienter som er behandlet for overdose bør derfor tilbys en åpen mulighet til å bli undersøkt eller returnere til døgnkontinuerlig akuttilbud i TSB: et angrekort om åpen innleggelse/retur i 48 timer. Dette innebærer at pasienten kan gå direkte til akutt undersøkelse og vurdering i TSB uten ny konferering eller henvisning. En slik åpen retur kan avtales mellom lege i TSB og det helsepersonell som tar kontakt i forbindelse med den akutte situasjonen. Målet er å sikre at pasienten får informasjon   om aktuelle tilbud for å forebygge og redusere skade og ivaretagelse av pasientens rett til hjelp i spesialisthelsetjenesten i medhold av pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1

Reviderte behandlingsplaner: Overdose kan være en akutt forverring av en kronisk tilstand, og pasienter vil ofte oppfylle kravene til inklusjon i nasjonalt pasientforløp rusbehandling (TSB) eller andre. Allerede aktive behandlere og annet personell som har tett oppfølging av pasienten i kommunen og spesialisthelsetjenesten, bør få informasjon om overdosen, innenfor reglene om taushetsplikt og opplysningsrett i kapittel 5 i helsepersonelloven. Overdosen bør føre til at aktuell behandlingsplan evalueres. Pasienten har rett til å medvirke i denne prosessen, jf. pasient- og brukerrettighetsloven kap. 3.

Siste faglige endring: 30. september 2022