Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp hjerneslag – oppfølging og rehabilitering

Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag - Helsedirektoratet

Introduksjon til pakkeforløp hjerneslag - Helsedirektoratet

Evaluering av opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017-2019).pdf (helsedirektoratet.no)

OECD (2021), Health at a Glance 2021: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/ae3016b9-en.

Årsrapport 2021 Norsk hjerneslagregister.pdf (kvalitetsregistre.no) Langhorne P, Ramachanddra S, Organised inpatient (stroke unit) care for stroke: network and meta-analysis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 4. Art. No: CD000197.DOI: 10.1002/146551858.CD000197.pub 4 

Govan L et al. Does prevention of complications explain the survival benefit of stroke unit care. Stroke 2007;38:2536-2540.

Meld. St. 26 (2014-2015 Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet (Meld. St. 26 (2014-2015) - regjeringen.no)

Rehabilitering med oppfølging av et tidlig støttet utskrivningsteam - Helsedirektoratet

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten - Lovdata.

LHL Hjerneslag undersøkelse (januar 2020) om hvordan kommunene skal følge opp og implementere pakkeforløpet. Svarene fra 61 kommuner viste store forskjeller i hvordan kommunene oppfatter og arbeider med pakkeforløpet. Kilde: (Slagnytt nr. 1 2020 , s. 10-12)

Først publisert: 08.02.2023 Siste faglige endring: 10.03.2023 Se tidligere versjoner