Seksuell helse

​Helsedirektoratet leder det nasjonale arbeid med å fremme seksuell og reproduktiv helse. Det handler om å styrke seksualitetens lyse sider - å skape forutsetninger for utvikling av seksuell autonomi og trygg seksuell identitet og å sørge for god svangerskapsomsorg.

Det handler også om å forebygge hiv og seksuelt overførte infeksjoner (SOI), seksuell risikoatferd og overgrep.

Tiltak for å fremme seksuell og reproduktiv helse utformes sammen med målgruppene og tar utgangspunkt i deres alder, kjønn, kulturtilhørighet og seksuelle orientering.

  • Et par røde sko på gresset.
    Hiv-strategi

    ​Hovedmålet med hiv-strategien er et samfunn som aksepterer og mestrer hiv på en måte som både begrenser nysmitte og gir personer som lever med hiv gode betingelser for inkludering i alle livsfaser.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  • Kondomer i ulike farger.
    Kondomer – Få tilsendt gratis kondomer

    ​​Helsedirektoratets kondomordning har en individrettet tjeneste, og en rekvireringsordning for institusjoner, organisasjoner og arrangører for enkeltarrangører som distribuerer kondomer til målgruppene for ordningen på ulike arenaer.​​