Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Undervisnings- og informasjonsmateriell om kjønn og seksualitet

Zanzu.no – verktøy for å snakke om seksualitet og helse

Zanzu.no er et flerspråklig nettsted med informasjon om temaer tilknyttet kropp, seksualitet, helse og rettigheter. Nettstedet er tilgjengelig på norsk, engelsk, fransk, arabisk, tyrkisk, farsi, polsk, somali og tigrinja. Innholdet på siden er kvalitetssikret av Helsedirektoratet i samarbeid med flere fagmiljøer.

Informasjonen på nettstedet er relevant for hele befolkningen, men nettstedet er primært rettet mot personer med kort botid i Norge eller begrensede norskferdigheter. Innholdet er derfor skrevet på et enkelt språk som er lett å forstå. I tillegg til å gi den enkelte brukeren enkel og diskré tilgang til informasjon om potensielt sensitive temaer via datamaskin, nettbrett og smarttelefon, kan nettstedet også brukes som et undervisningsverktøy eller for å forenkle kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell.

Se også en video som viser hvordan Zanzu.no er lagt opp, og for å få inspirasjon til hvordan du kan nyttiggjøre deg av Zanzu i ditt arbeid.

Seksualitetsundervisning for grunnskolen – Uke 6

Uke 6 er et helhetlig og alderstilpasset undervisningsmateriell utviklet av Sex og Politikk. Materiellet omhandler kropp, kjønn, identitet, følelser og seksualitet, og er direkte knyttet til kompetansemål i flere fag fra 1. til 10. trinn.

Det tilbys på bokmål, nynorsk og nordsamisk, og er alderstilpasset for 1.–4. trinn, 5.–7. trinn og 8.–10. trinn.

Undervisningsmateriellet er gratis og tilgjengelig for nedlasting på uke6.no gjennom hele skoleåret for undervisere i og utenfor skolen. Uke 6 er støttet av Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet, og er det mest brukte seksualitetsundervisningsmateriellet i Norge.

I årets sjette uke arrangeres kampanjeuka Uke 6, som gir en anledning for undervisere til å samarbeide tverrfaglig om seksualitetsundervisningen. Det utarbeides en egen kampanjepakke som fremmer årets tema, med relevante oppgaver og aktiviteter, inkludert filmer og informasjon på sosiale medier. Kampanjepakka kan selvsagt også brukes utenom kampanjeuka.

Innhold i Uke 6

 • Undervisningsmateriell (PDF) med oppgaver for nedlasting
 • Kampanjepakke med filmer, kahooter, quiz, foreldreinformasjon m.m.
 • Lærerveiledning og lenker til ressurser

Temaer i Uke 6:

Du vil finne noen av disse temaene i materiellet:

 • Et trygt læringsrom i seksualitetsundervisningen
 • Identitet, kjønn og familier
 • Kropp og pubertet
 • Følelser og forelskelse
 • Grenser og seksuelle krenkelser
 • Prevensjon og seksuelt overførbare infeksjoner
 • Sosiale medier

For nedlasting og mer informasjon, se uke6.no.

Uke 16: Seksuell helse og livsmestring – for videregående skole

Uke 16: Seksuell helse og livsmestring – for videregående skole er et gratis, helhetlig og alderstilpasset undervisningsmateriell utviklet av Sex og Politikk. Materiellet omhandler kropp, kjønn, overgrep, kommunikasjon identitet, følelser og seksualitet, og er direkte knyttet til kompetansemål i flere fag i videregående skole. Flere av oppgavene er tilrettelagt for tverrfaglig arbeid.

Det tilbys på nord-samisk, nynorsk og bokmål.

Uke 16 kan benyttes av alle som jobber med unge i videregående skole, både lærere og helsesykepleiere. Det kan også benyttes som inspirasjon til arbeid for lærer- og lektorstudenter.

I årets uke seksten arrangeres kampanjeuka Uke 16, som gir en anledning for undervisere til å samarbeide tverrfaglig om seksualitetsundervisningen. Det utarbeides en egen kampanjepakke som fremmer årets tema, med relevante oppgaver og aktiviteter, inkludert filmer og informasjon på sosiale medier. Kampanjepakka kan selvsagt også brukes utenom kampanjeuka.

Tilgang til Uke 16

Materiellet er gratis og kan lastes ned fra uke16.no.

Spørsmål og kommentarer om Seksuell helse og livsmestring kan sendes til uke16@uke16.no.

Følelser, kropp og samspill – Ungdom og voksne med utviklingshemming

Et idehefte for alle som jobber med ungdom og voksne med utviklingshemming.​ Heftet fokuserer på hvordan man kan bruke metoder som tar hensyn til funksjonsnivå, følelsesmessig modning og ulike måter å lære på. Heftet kan brukes som utgangspunkt for læring og for å ha det moro.

​Heftet inneholder rollespill, leker, historier, improvisasjoner og masse annet.

Idé-heftet kan brukes i skoler, familier, bofellesskap, arbeidsplasser og i fritiden. Arbeidet med idé-heftet er støttet av Helsedirektoratet.

Heftet kan også bestilles ved å ta kontakt med:

​Kropp, identitet og seksualitet

Kropp, identitet og seksualitet er et opplæringsverktøy som kan brukes i opplæring, veiledning og i samtaler om temaet kropp, identitet og seksualitet.

​​Anne og Marius er sentrale personer. I tillegg er det historier om andre under de ulike temaene. Under «identitet»​ er det 8 historier som vil være gjenkjennbare for mange i målgruppen. 

Bestilling

Materialet kan formidles til habiliteringstjenester, skoler, helsestasjoner og andre interesserte. Opplegget koster 500 kroner per enhet, og kan bestilles ved å sende mail til:

Nordlandssykehuset Bodø, Habiliteringsteam for voksne​
voksenhabilitering@nlsh.no 
Heidi.lappegård@nlsh.no 
Telefon: 75 53 49 20​

Opplæringsverktøyet består av:

 • CD med tegninger, bilder og filmer
 • Perm med 230 sider tekst og historier

Målgruppa er ungdom med funksjonsnedsettelser, med hovedvekt på ungdom med lett utviklingshemming. Verktøyet kan også brukes av andre. Verktøyet skal være et bidrag til at målgruppen kan utvikle en tryggere identitet og bedre seksualliv gjennom opplæring, veiledning og i samtaler.

Temaer:

 • Kropp
 • Identitet
 • Venner og kjærester
 • Seksualitet
 • Prevensjon/kjønnssykdommer
 • Sette grenser
 • Mobil og Internett

Andre tema og tilleggsstoff som: hygiene, følelser, erting, mobbing, seksualtekniske hjelpemidler, leve uten barn, seksuelle overgrep og ekstra filmklipp.

Heftet er laget i regi av habiliteringsteamet for voksne på Nordlandssykehuset Bodø, og finansiert av Helsedirektoratet.

Snakk med barn – Barnehagestiftelsen Kanvas

Kanvas har fått tilskudd over ordningen «Seksuell helse» til å utvikle et metodisk verktøy som skal bidra til barnehagebarns seksuell helse. Undervisningsopplegget bidrar bla. til å gjøre barna kjent med egen kropp og følelser, og lærer dem å sette grenser for seg selv og egen kropp. Slik bidrar opplegget også til å forebygge vold og seksuelle overgrep.

Ingen bærekraftig utvikling uten helse, utdanning og likestilling – fra FNs bærekraftsmål

Sex og Politikk har i samarbeid med Norad utarbeidet undervisningsmateriell for ungdomsskolen og videregående opplæring som skal bidra til å spre kunnskap om og gjøre FNs bærekraftsmål engasjerende for elevene. Det overordnede målet FN jobber mot er å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendring innen 2030.

Bærekraftsmateriellet har hovedfokus på målene som omhandler helse, likestilling og utdanning, og hvordan seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) er integrert i disse. Formålet med materiellet er at elevene skal forstå sine egne rettigheter i et internasjonalt perspektiv.

Oppgavene kan brukes i mange fag, som norsk, naturfag, samfunnsfag, engelsk, KRLE og flere av valgfagene. Materiellet er velegnet til arbeid med bærekraftig utvikling og demokrati og medborgerskap, og de fleste oppgavene og temaene kan med fordel innebære tverrfaglig samarbeid mellom ulike faglærere.

Du finner et materiellhefte til underviseren, med oppgaver som kan brukes i undervisningen. I tillegg kan du laste ned et hefte som kun inneholder elevoppgavene.

Tilgang til bærekraftsmateriellet

For nedlasting og mer informasjon, gå til uke6.no. Bærekraftsmateriellet ligger sammen med grunnskolemateriellet 8.–10. trinn.

Spørsmål og kommentarer om bærekraftsmateriellet kan sendes til uke6@uke6.no.

Først publisert: 02.05.2019 Sist faglig oppdatert: 16.03.2022 Se tidligere versjoner