Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7.3. Samarbeid med arbeidsgiver og NAV ved full sykmelding

Det obligatoriske samarbeidet ved full sykmelding består i at sykmelder fyller ut sykmeldinger, gir utdypende opplysninger til NAV ved 8, 17 og 39 ukers sykefravær og deltar i dialogmøter i regi av henholdsvis arbeidsgiver og NAV etter innkalling. Arbeidsgiveren skal formidle oppfølgingsplan til sykmelder ved 4 uker. Se Sykmelders rolle i sykmeldingsperioden: Oppfølgingsplan, aktivitetskravet og dialogmøter.

Innspill til arbeidsgiver gjennom sykmeldingen

I de fleste tilfeller er arbeidsgiver godt hjulpet med å få oppgitt perioden med full sykmelding og friskmelding. Han kan da planlegge arbeidet og innrette sin oppfølging ut fra at pasienten er tilbake på arbeid etter perioden.

I noen tilfeller vil det være usikkert om det kan bli en gradert sykmelding i neste periode. Du kan gjøre arbeidsgiver oppmerksom på at det kan skje, slik at han er forberedt. Du kan også spørre om muligheter for gradering i tekstfeltet til arbeidsgiveren og be om tilbakemelding til neste konsultasjon.

Tilbakemelding fra arbeidsgiver

Du kan be om arbeidsgivers vurdering av muligheter for tilrettelegging. Be pasienten sørge for å ta med tilbakemelding til en oppfølging.

Siste faglige endring: 07. desember 2016