KOLS (R95 Kronisk obstruktiv lungesykdom)

  • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig i stabil fase, men alle tilstander må vurderes individuelt
  • Sykmelding er aktuelt når arbeidskravene overstiger yteevnen. Det kan være aktuelt med arbeidsbytte og for noen varig uførhet.
  • Sykmelding på 7-10 dager er vanlig ved episodiske forverringer
  • Gradert sykmelding kan benyttes for å tilpasse arbeidskravene