Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forskriften kommer til anvendelse ved planlegging, tilrettelegging og drift av:
  • 1. barnehager og andre virksomheter som mot godtgjøring gir tilsyn med og omsorg for barn under skolepliktig alder når:
   a) virksomheten er regelmessig, og
   b) tilbyr en ukentlig oppholdstid på mer enn ti timer, og
   c) antall barn som er tilstede samtidig, er tre eller flere
  • 2. grunnskoler

  • 3. videregående skoler.
  Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 2
  Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Forskriften gjelder for alle offentlige og private grunn- og videregående skoler og for offentlige og private skolefritidsordninger når de drives som en integrert del av skolevirksomheten. Det samme vil gjelde for elevhjem og internat. Forskriften gjelder ikke der barn får opplæring i eget hjem.

Undervisningstilbud som foregår i lokaler og virksomheter som ikke er godkjenningspliktige etter denne forskriften, vil omfattes av forskriften om miljørettet helsevern vedtatt 25.04.2003 jf. § 14 om meldeplikt for virksomheter.

Eksempler på dette kan være:

 • Kulturskoler.
 • Bibelskoler.
 • Voksenopplæringstilbud.
 • Fjernundervisning og kjøp av opplæringstjenester.
 • Nettbasert undervisning, brevskoler m.m.
 • Fagskoler og folkehøyskoler.
 • Undervisningstilbud på sykehus og andre institusjoner.