Tobakksbruk er forbudt i skoler og barnehager, jf. tobakksskadeloven § 26 og § 27.
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 18
Kilde: lovdata.no

Kommentarer

§26 i tobakkskadeloven lyder som følger: «Tobakksbruk er forbudt i barnehagers lokaler og ute-områder».

Forskriften slår fast at tobakksbruk ikke skal forekomme til noen tid eller i noen del av barnehagens lokaler eller uteområder, dette gjelder også familiebarnehager/barnehager i private hjem.

Barnehagen skal gjennom sitt internkontrollsystem kunne dokumentere at reglene etterfølges.

På Helsedirektoratets hjemmesider finnes det oversikt over ulike publikasjoner og kampanjer.

God praksis i barnehagen forutsetter følgende:

  • Barnehagen skal ha et totalt tobakksfritt inne- og uteområde.
  • Barnehagen informerer foresatte og foreldre om skadevirkninger av passiv røyking for barn.