1. Veiledning til behandlende lege (den som rekvirerer undersøkelsen)

Sist faglig oppdatert: 17. juli 2020